ไทย   l    Eng

Malaspina International School

Malaspina High School เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล British Columbia เปิดสอนหลักสูตรระดับ เกรด 10, 11 และเกรด 12 สำหรับนักเรียนที่จบเกรด 12 ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาจาก British Columbia ด้วย เรียนของเราตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับมหาวิทยาลัย Vancouver Island University (เป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐ เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากกว่า 32 ประเทศทั่วโลก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา)

Vancouver Island เป็นหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมาย เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและพักอาศัย มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น มีเมือง Nanaimo เป็นเมืองหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Vancouver และเมืองต่าง ๆ ในรัฐวิคตอเรีย เนื่องจาก Nanaimo เป็นเมืองที่มีขนาดเล็ก ทำให้เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีความปลอดภัยสูง