ไทย   l    Eng

Manukau Institute of Technology

Manukau Institute of Technology เป็นสถานศึกษาอันดับหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1970 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมากภายในประเทศ และกำลังสร้างชื่อเสียงไปยังประเทศอื่น ๆ