ไทย   l    Eng

Mater Christi College

โรงเรียน MaterChristi ก่อตั้งโดย the Sister of the Good Samaritan ในปี 1963 และมีหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ปี 1989 ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนในทุกศาสนา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีนักเรียน 1,000 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติ ประมาณ 50 คน

นักเรียนของ MaterChristi จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดจากครูและด้วยความสำเร็จทางด้านการสอน และหลักสูตรที่ดีเยี่ยม

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เมลเบิร์น นักเรียนของโรงเรียน MaterChristi จบการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของทางมหาวิทยาลัยในด้าน ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นๆ

นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสมาชิกพันธมิตรโรงเรียนนานาชาติแห่งเมลเบิร์น กับ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น พันธมิตรนี้มีลักษณะพิเศษระหว่าง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและกลุ่มของผู้นำโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐวิคตอเรีย