ไทย   l    Eng

McDonald International Academy

McDonald International Academy ประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ตั้งแต่ในปีคริสตศักราช 1994 เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเอกชน ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนภายใต้มาตรฐานที่ดีที่สุด มีคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความสามารถ พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีที่สุด เรามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนมากจะมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ แต่แค่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ กับโปรแกรม ESL ของเรา นักเรียนเหล่านั้น ก็จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและในระดับต่อ ๆ ไป ดังนั้น นักเรียนที่มาเรียนกับเรา จะได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ และประสบการณ์ชีวิตอีกมากมาย