ไทย   l    Eng

Michigan Language Center

Michigan Language Center (MLC) เป็นโรงเรียนสอนภาษาของเอกชน เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด โปรแกรมแบบตัวต่อตัว และโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการของนักเรียน ทุกโปรแกรมของเรานั้นมีความยืดหยุ่นมาก เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาที่แตกต่างกัน สถาบันของเรามีบรรยากาศที่สวยงามและเป็นกันเอง ทำให้ง่ายแก่นักเรียนในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ