ไทย   l    Eng

Middleton Grange School

Middleton Grange School ก่อตั้งเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว เพื่อให้เป็นโรงเรียนของชาวคริสตศาสนิกชนที่ไม่มีการแบ่งแยกนิกาย Middleton Grange School ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองไครสต์เชิรช์ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีจากใจกลางเมือง จุดเด่นของโรงเรียนนี้ คือ เป็นกลุ่มสังคมที่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา โดยมีผู้ปกครองและคุณครูร่วมมือกันในเรื่องของการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า คริสตศาสนากับปัญญาเป็นบ่อกำเนิด ในขณะที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแล

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนมี International College ไว้ให้โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโปรแกรมพิเศษเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนต่างชาติ เป็นผู้นำของการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยทางโรงเรียนทำงานประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพ