ไทย   l    Eng

Monash College

Monash University English Language Centre เป็นส่วนหนึ่งของ Monash Collegeเปิดสอนนักเรียนต่างชาติมากว่า 20 ปี English Language Centre ของหนึ่งในสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย เมื่อนักเรียนมาเรียนที่นี่จะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนโยบายฝึกใช้ภาษาอังกฤาทุกวันและตลอดเวลา อาจารย์จะเป็นคนประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้