ไทย   l    Eng

Monash University

Monash University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1958 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด และมีความหลากหลายด้านหลักสูตรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย มีนักเรียนลงทะเบียนมากกว่า 60,000 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 40% ชื่อเสียงของ Monash University นั้นเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งด้านคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของการเรียนการสอน ที่สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ

Monash University เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight ของออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงด้านการสอน และการทำวิจัย นอกจากนี้ความมีชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย Monash นั้นกว้างไกลไปทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการติดอันดับ ดังนี้

 • อันดับ 91 ของโลก โดย Times Higher Education World University Rankings 2013/14
 • อันดับ 69 ของโลก โดย QS World University Rankings 2013
 • อันดับ 6 ของโลก ในสาขา Education
 • อันดับ 7 ของโลก ในสาขา Pharmacy and Pharmacology
 • อันดับ 13 ของโลก ในสาขา Law
 • อันดับ 18 ของโลก ในสาขา Accounting and Finance
 • อันดับ 21 ของโลก ในสาขา Communication & Media Studies
 • อันดับ 25 ของโลก ในสาขา Chemical Engineering
 • อันดับ 26 ของโลก ในสาขา Civil Engineering
 • อันดับ 26 ของโลก ในสาขา Economics & Econometrics
 • อันดับที่ 29 ของโลก ในสาขา Medicine

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ Monash University

1. มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

2. 90% ของ Monash University สามารถหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเรียนจบ สำรวจโดย QS World University Ranking

3. Monash University เป็นที่รู้จักดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นนักศึกษามีโอกาสในการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาจากทั่วโลก

4. Monash University มีแคมปัสในออสเตรเลีย มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และมีศูนย์การสอนและการวิจัยที่อิตาลี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Warwick University (UK), University of Newcastle-upon-Tyne (UK), Sichuan University (China), Arizona State University (USA)

5. เจ้าหน้าที่และคณาจารย์กว่า 15,000 คน ของ Monash University มีความสามารถและเป็นที่รู้จักดีในสายงาน

6. เครือข่ายการทำวิจัยที่มีผลงานปรากฏอยู่ทั่วโลก

7. ศิษย์เก่าที่มีอยู่ทั่วโลก จำนวนกว่า 270,000 คน

8.  หลักสูตร Business ได้รับการรับรองจาก AACSB, EQUIS และ Association of MBAs

9. Monash University เป็นมหาวิทยาลัยเดียวใน Go8 ที่เป็นสมาชิก M8 Alliance of Academic Health Centres and Medical Universities.