ไทย   l    Eng

Nanaimo Lady Smith

Nanaimo-Ladysmith International Student Education (ISE Nanaimo) เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุยาวนานกว่า 10 ปี เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เปิดรับนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก โดยที่นักเรียนบางส่วนต้องการมาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดา และเพิ่มความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ในขณะที่นักเรียนบางส่วนต้องการวุฒิความรู้ในระดับมัธยมศึกษาของ British Columbia เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Student Education Program) ที่ Nanaimo-Ladysmith School District เป็นโปรแกรมของโรงเรียนรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้

  • เรียนหนังสือร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา
  • เรียนภาษาอังกฤษและวิชาต่าง ๆ ในระดับมัธยม ภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสม
  • เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดา

ทุกหลักสูตรของเรา ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด British Columbia