ไทย   l    Eng

New England Girls’ school

โรงเรียน นิว อิงแลนด์ เกิร์ล เป็นโรงเรียนประจำ และไป-กลับ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ นิวเซาท์เวลล์ โรงเรียนนี้ก่อตั้งมาในปี 1895 เป็นผู้นำด้านการศึกษาของโรงเรียนหญิงล้วนในแถบภูมิภาคของประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนมีนักเรียนทั่วภูมิภาค และมาจากนักเรียนต่างชาติทั่วโลก

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนแต่ละคนด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนที่นักเรียนชอบ สนุก และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม เมื่อในหลายปีที่ผ่านมานักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่างกาย และวิชาการสำหรับนักเรียน

ทางโรงเรียนจะผลักดันนักเรียนทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม และการอุทิศตนเพื่อสังคม เมื่อพวกเข้าเรียนจบ และสามารถทำประโยนชน์ต่อสังคม ความเป็นมิตรภาพ และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนที่สามารถจะทำได้ให้ดีที่สุด ทางโรงเรียนได้เป็นเสมือนชุมชนคริสเตียน โดยที่เชื่อว่า แต่ละบุคคลจะเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของแต่ละคน

โรงเรียนได้มีข้อแนะนำดีๆ สำหรับนักเรียนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ที่นักเรียนสามารถได้รับความเป็นมิตรภาพ และความรู้ต่างๆ จากทางโรงเรียน ด้วยความที่เข้าถึงการสอนกับนักเรียนแบบส่วนตัว และได้มีโอกาสได้พัฒนาทางการศึกษาอีกด้วย