ไทย   l    Eng

New Zealand Management Academies

NZMA เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นทางด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทางด้านธุรกิจ และ Hospitality Management อีกทั้ง ยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับการว่าจ้างงานด้วย

เกี่ยวกับ NZMA
  • เป็นสถาบันทางการศึกษาภาคเอกชน ที่มีเจ้าของและบริการงานโดยชาวนิวซีแลนด์
  • ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1985 สถาบัน NZMA ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่ง
  • ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยได้รับรางวัลจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ในสาขาความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานตามนโยบายของ NZQA อย่างเคร่งครัด ในด้านของค่าธรรมเนียมและการบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนในนิวซีแลนด์
  • จัดตั้งคณะกรรมการทางการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการศึกษาของเรามีคุณภาพสูงสุด