ไทย   l    Eng

Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)

NMIT เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1905 ตั้งอยู่ในภูมิภาค Nelson/Marlborough ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือในหมู่เกาะตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

ภูมิภาค Nelson/Marlborough มีสภาพภูมิประเทศและบรรยากาศที่สวยงามมาก เป็นบริเวณที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและการเรียนหนังสือ ในแต่ละปี มีนักเรียนประมาณ 3,600 คน เข้ามาเรียนกับเรา นักเรียนเหล่านี้ จะได้มีโอกาสชื่นชมกับทัศนียภาพ ชายหาด แสงแดด และวัฒนธรรม ไปพร้อม ๆ กับการศึกษาที่ NMIT