ไทย   l    Eng

Northland Polytechnic

Northland Polytechnic ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1978 ส่วนบรรยากาศภายในสถาบันนนั้น มีความร่มรื่นมาก คล้ายกับว่าอยู่ในอุทยาน และอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง ห้องเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อหนึ่งห้องเรียน และไม่เกิน 15 คนสำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ