ไทย   l    Eng

Oregon State University

OSU ก่อตั้งในปี 1868 วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Corvallis, รัฐ Oregon ห่างจาก Portland เพียง 150 กิโลเมตร Corvallis เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในสิบเมืองในรัฐโอเรกอน เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัย  ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทาง ไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆภายในเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการบรรยากาศการเรียนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เมืองนี้ได้รับการโหวตจากหลายนิตยสารให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุด โดยเป็นเมืองที่มีความเป็นธรรมชาติ และรัฐโอเรกอนเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่คิดภาษีซื้อขายกับผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า Tax Free State และยังทำให้ค่าใชจ่ายในชีวิตประจำวันถูกลงด้วย

OSU ยังเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย เป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ได้เข้าร่วมโครงการ Land Grant, Sea Grant, Space Grand และ Sun Grant ทำให้ในปี 2014 OSU ได้รับทุนวิจัยเกือบ 285 ล้านดอลล่าห์  ซึ่งเป็นเงินทุนวิจัย ที่มากกว่า มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน โอเรกอนทั้งหมดรวมกัน