ไทย   l    Eng

Papanui High School

Papanui High School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1936 โดยเป็นโรงเรียนที่เติบโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับเมืองไครสต์เชิร์ชเหนือและมีชื่อเสียงมากภายในชุมชมนั้น ทางโรงเรียนมีมาตรฐานที่ดีในการรองรับนักเรียนมากกว่า 1,400 คน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีต่อนักเรียนต่างชาติ นอกไปจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับรางวัล Excellence Award สำหรับ Professional Development จาก International Education Awards ซึ่งรางวัลนี้ แสดงถึงความเป็นเลิศในด้านการให้การศึกษาในระดับสากล ทั้งทางด้าน โปรแกรมการศึกษา การดูแลขั้นพื้นฐาน และได้คุณภาพสำหรับสถาบันการศึกษา (Code of Practice)