ไทย   l    Eng

Perth Institute of Business and Technology

Perth Institute of Business and Technology (PIBT) เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปหรือต้องการศึกษาต่อที่ Edith Cowan University นักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ PIBT จะได้เรียนในสภาพแวดล้อมทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ PIBT สอนทั้งหมด 20 – 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ พร้อมทั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน เทคโนโลยีในห้องเรียนที่ทันสมัย นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษของ PIBT ได้รับการรับรองจาก TEQSA (The Tertiary Education Quality and Standards Agency) และ WAPETIA (The Western Australian Private Education and Training Industry Association