ไทย   l    Eng

Pacific Language Institute (PLI)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 สถาบัน PLI ได้พัฒนาวิธีการสอนเพื่อนักเรียน สถาบันของเราเป็นที่รู้จักในการรักษาความเป็นมาตราฐานทางวิชาการที่สูง ได้รับการรับรองจาก Languages Canada – the Canada Language Council and a member of FIYTO and ALTO

ด้วยวิทยาเขตทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของแวนคูเวอร์ และ โตรอนโต ซึ่งเป็นแหล่งสูนย์กลางความเจริญ ใหล้แหล่งช็อปปิ้ง และภัตตราคาร พิพิธภัณฑ์ ศุนย์แสดงภาพงานศิลปะ และอื่นๆ อีกมากมาย