เรื่องเล่าประสบการณ์การศึกษาต่อในต่างแดน

SOP Service Impression

MISS PHARIKA THITIPHAK (GRACE)

เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อ LLM

“ตอนเจออาจารย์ Lenny ครั้งแรก อาจารย์ได้อ่านร่าง SOP และ Resume ของเรามาก่อน และให้ความสนใจสอบถามข้อมูลของเราเพิ่มเติม เพื่อดึงจุดเด่นของเรามาเขียนเพิ่มให้ SOP และ  Resume ดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น อาจารย์เอาใจใส่ในเนื้อหารวมถึงรูปแบบและแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจ พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งในส่วนของ SOP/Resume และการเลือกมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ”