ไทย   l    Eng

Richmond School District

ริชมอนเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 185,000 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรงเรียนในเขตการศึกษาของเราเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมีมาตราฐานสูงทางด้านวิชาการ