ไทย   l    Eng

RMIT English Worldwide

RMIT English Worldwide (REW) เป็นหนึ่งในศูนย์ภาษาของหมาวิทยาลัย RMIT University พัฒนาและสอนภาษาอังกฤษทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และในเชิงธุรกิจ เปิดสอนทั้งในประเทศออสเตรเลีย และต่างประเทศอาทิเช่น จีน เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย