ไทย   l    Eng

Rossall School

โรงเรียน Rossall เป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงาม สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน มีความหลากหลาย และมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ โรงเรียน Rossall มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียนมายาวนาน ตั้งแต่ปี 1844 ผู้ปกครองจึงสามารถไว้วางใจฝากบุตรหลาน ให้ทางโรงเรียนดูแลได้อย่างดี