ไทย   l    Eng

Ruthin School

โรงเรียน Ruthin มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเอ็ดเวริ์ดที่ 1 ปี 1284 หลังจากนั้นได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการอันเป็นเลิศ ในสมัยต่อมา ในปี 1574 โดย Gabriel Goodman ต่อมาในปี 1890 โรงเรียน Ruthin ได้ย้ายมาตั้งในทำเลใหม่ ทางภาคเหนือของแคว้นเวลส์และ Queen Elizabeth ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง