ไทย   l    Eng

San Francisco State University

San Francisco State University รู้จักกันในนาม SFSU หรือ SF State โดยย่อ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองซานฟรานซิสโก ที่อยู่ในระบบ California State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1899 เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 25,945 คน ในเนื้อที่กว่า 142 เอเคอร์ ที่รายล้อมไปด้วยสวนกลางเมือง ซึ่งสามารถเดินทางไปตัวเมืองซานฟรานด้วยรถประจำทาง หรือรถรางไฟฟ้าใช้เวลาเพียง 20 นาที

 

SF State ถือเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ Top 15 ของอเมริกาที่มีนักศึกษามีความแตกต่างทางเชื้อชาติมากที่สุด มีนักเรียนประมาณ 30,000 คน อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ประมาณ 23ต่อ1 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 26,000+ นักศึกษาปริญญาโท 4,000+ ใน 7 คณะที่เปิดเสอนปริญญาตรี 115 หลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันกว่า 95 หลักสูตร

 

SF State ได้รับการจัดอันดับจาก National Universities เป็นอันดับ #231-#300 จากความเป็นเลิศด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ดังนี้