ไทย   l    Eng

Seattle Central Community College

Seattle เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายภายใต้ภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเรียบง่าย พร้อมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เช่น สกี แล่นเรือ กอล์ฟ และจักรยาน ทำให้กลายเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่อาศัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางชีวภาพของประเทศ เมืองแห่งซอฟต์แวร์ของโลก ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอวกาศ และผู้นำทางด้านสถาบันวิจัยทางการแพทย์

Seattle Central Community College (SCCC) ตั้งอยู่ที่ Capital Hill ในใจกลางเมืองซีแอตเติล ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 นาที ในบริเวณ Broadway เป็นบริเวณี่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบไปด้วยร้านอาหารและร้านค้ามากกว่า 60 แห่ง โรงภาพยนตร์ 3 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอีกมากมาย