ไทย   l    Eng

Sydney English Language Centres (SELC)

Sydney English Language Centres เปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1985 Sydneu English Language Centres ให้ความสำคัญกับการคัดสรรอาจารย์ เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพการเรียนสูงสุด และเข้าใจนักเรียนต่างชาติถึงความแตกต่าง Sydney English Language Centres จึงยึดมั่นในเรื่องหลักสูตรที่มีมาตรฐาน การบิรการจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตร สถานที่เรียนเดินทางสะดวกสบาย

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ Sydney English Language Centre

–       ประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี

–       หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี อาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านการสอนและมีประสบการณ์

–       ประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจากนักเรียนต่างชาติกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

–       นโยบายสำหรับนักเรียนในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาและคิดเป็นภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์การพูดคุยกับคนท้องถิ่น โรงเรียนจัด Chat with the Locals หลังเลิกเรียนให้นักเรียนที่สนใจการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจขึ้น