ไทย   l    Eng

Shafston International College

Shafston International College เป็นสถาบันอบรมภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์ บรรยากาศของสถาบันมีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง นักเรียนจะได้มีโอกาสได้รู้จักและพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลก Shafston เป็นสถาบันหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จนถึงหลักสูตรเตรียมสอบต่างๆ ไปสู่ระดับปริญญาโทของ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย (Griffith and University of Sunshine Coast (USQ)) และยังมีหลักสูตรวิชาชีพมากมาย เช่น Shafston Institute of Technology และ Shafston Hospitality

10 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ Shafston

1. สถาบันตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่ง อยู่ใจกลางเมือง Brisbane

2. มีระบบการศึกษาที่ได้รับการบยอมรับว่าพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่

3. ดำเนินการสอนโดยคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์

4. เป็นสถาบันที่มีความเป็นสากลและมีความเป็นนานาชาติสูง

5. มีที่พักอาศัยระดับ 5 ดาว ไว้รองรับนักศึกษา

6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์

7. ภายในห้องเรียนยึดระบบการสอนแบบ Face-to-face

8. มีโปรแกรมที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษจนถึงระดับอนุปริญญา ระดับวิชาชีพ

9. 2 ห้องอาหารขนาดใหญ่เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น

10. มีศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทัศนาจรแก่นักเรียน