ไทย   l    Eng

Southbank Institute

Southbank Institute สถาบันอาชีวะศึกษาของรัฐบาลขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ มีนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาชาวออสเตรเลียมากกว่า 30,000 คน ใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ (Southbank, Morningside and Kangaroo Point) วิทยาเขตทั้งสามแห่งตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม นันทนาการ สนามกีฬา ศูนย์กลางเมือง และการคมนาคมสาธารณะต่างๆ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนอันสวยงาม ซึ่งสามารถเดินถึงย่านธุรกิจ หรือ Central Business District (CBD) ของเมืองบริสเบน ตลอดจนเขตต่างๆ ในตัวเมือง