ไทย   l    Eng

Southeast Kootenay

โรงเรียนของเราอยู่ในเมืองเครนบรูค มีจำนวนประชากรประมาณ 25,000 คน เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเมืองต่างๆในแถบนี้ บริเวณโดยรอบมีการบริการ และจัดการคล้ายกับเมืองขนาดใหญ่ นักเรียนสามารถเลือกศึกษาในเมืองเฟอร์นี่ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านสกีรีสอร์ท ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 5 นาที เมืองนี้มีสภาพแวดล้อมของทิวเขาที่สวยงาม และมีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ มากมายที่มีชื่อในแถบอเมริกาเนือ

เรามีความยินดีรับสมัครนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 8 ถึงเกรด 12 หรืออายุระหว่าง 13 ถึง18 ปี กรณีเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนจะพิจารณาเป็นบางกรณี หากแต่ต้องมีผู้ปกครอง หรือญาติคอยดูแล