ไทย   l    Eng

Southern Cross University

มหาวิทยาลัย เซาท์เทริ์น ครอส เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในเรื่องการสอน และการทำวิจัย ซึ่งได้เสนอหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร และคณาจารย์ที่ที่ได้รับรางวัลเกรียติยศต่างๆ มากมาย เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมีชื่อด้านงานวิจัยระดับนานาชาติ

ทางมหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม เช่นเดียวกันกับ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือของรัฐ นิวเซาท์เวล์ และมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนจากรัฐบาล และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 27 ปี รวมถึงห้องเรียนที่ทันสมัย และนักศึกษาที่จบมีอัตราสูงในการได้งาน