ไทย   l    Eng

Sarina Russo Institute

Sarina Russo Institute เป็นส่วนหนึ่งของ Sarina Russo Group เปิดมาตั้งแต่ปี 1979 เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและเป็นวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่  เปิดมีหลักสูตรที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย Sarina Russo Group เป็นผู้นำในการเปิดสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพสำหรับคนออสเตรเลียน และนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการเรียนต่อ และฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนการทำงาน