ไทย   l    Eng

St Peter’s Girl’s School

โรงเรียน St Peter’s Girl’s School หรือในชื่อทางการว่า Saint Peter’s Collegiate Girls’ School หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักในนามที่ว่า Saints Girls นั้น เป็นโรงเรียนเอกชนสตรีล้วน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มก่อตั้งในปี 1894 ที่ Kermode St ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของรัฐอดิเลด แต่ปัจจุบันย้ายมาตั้งที่เมือง Stonyfel ซึ่งอยู่ห่างจากตังเมืองอดิเลดเพียง 6 กิโลเมตร โรงเรียนจะจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนไม่เกิน 25 คน และเปิดรับสมัครนักเรียนไม่เกิน 500 คนต่อช่วงการเปิดรับสมัครใน 1 ครั้ง เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล