CANADA

รู้จักกับประเทศแคนาดา

ลักษณะประเทศและภูมิอากาศ

แคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย และเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ ดังนั้นภูมิอากาศจึงมีความหนาวเย็น แต่เมื่อถึงหน้าร้อนอากาศก็ร้อนเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มีแนวป่าเขียวขจีในแถบชายฝั่งตะวันตก

ฤดูกาล

แคนาดามี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

แคนาดาเป็นประเทศใหญ่และมีภูมิอากาศที่แต่ต่างกันในแต่ละภาค ภาคเหนืออากาศหนาวเย็น ในขณะที่ภาคใต้มีอากาศที่อบอุ่นเพราะมีผู้คนหนาแน่น ส่วนตะวันตกและออกมีอากาศชื้นทั้งยังมีฝนตกในหน้าหนาวด้วย ช่วงที่น่าไปที่สุดคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเพราะมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส

เวลา

แบ่งเวลาออกเป็น 6 โซนดังนี้ Pacific Standard Time, Mountain Standard Time, Central Standard Time, Eastern Standard Time, Atlantic Standard Time และ Newfoundland Standard Time แต่ละโซนมีเวลาห่างกัน 1 ชั่วโมง มีเพียงโซน Newfoundland ที่เวลาต่างออกไปครึ่งชั่วโมง และโซน Pacific ต่างจากเวลาที่ กรีนีช 8 ชั่วโมง

ตัวอย่าง

TIME
กรีนิช 20.00 น.
Pacific Standard Time 12.00 น.
Mountain Standard Time 13.00 น.
Central Standard Time 14.00 น.
Eastern Standard Time 15.00 น.
Atlantic Standard Time 16.00 น.
Newfoundland Standard Time 16.30 น.
กรุงเทพ 2.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

การปกครอง

การปกครอง

มณฑล และเขตปกครอง

ภาคตะวันตก
– บริติชโคลัมเบีย
– อัลเบอร์ตา
– ซัสคาเชวาน
– มานิโตบา
ภาคตะวันออก
– นิวฟาวแลนด์
– พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์
– โนวา สโกเทีย
– นิว บรันสวิก
ภาคกลาง
– ออนตาริโอ
– ควิเบค
เขตปกครองพิเศษ และ 1 มณฑลใหม่
– นอร์ธเวสต์
– ยูคอน
– มณฑลนูนาวูท (แยกมาจาก นอร์ธเวสต์

ลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีคนหลายเชื้อชาติหลายภาษาอาศัยอยู่ เนื่องจากมีประชากรย้ายอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลีและอินเดีย

ภาษาราชการ

ภาษาราชการ

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศแคนาดาจะใช้ภาษาอังกฤษ จะมีเพียงมณฑลควิเบคเท่านั้นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

แคนาดาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ภาคตะวันตกเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สมบูรณ์ ทำเหมืองแร่ ทำประมง ทำฟาร์ม และโรงเลื่อย ภาคกลางเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และการบริการ ภาคตะวันออกแถบมหาสมุทรแอตแลนติค มีชื่อเสียงด้านการผลิตอาหาร

สกุลเงิน

สกุลเงิน

หน่วยเงินตราของประเทศแคนาดาเป็น ดอลล่าร์แคนาดา (CAD)
1 ดอลล่าร์แคนาดา (CAD) = 100 เชน (c)
ธนบัตรมีให้แลกฉบับละ100, 50, 20, 10, 5, 1 และเหรียญ 1 $,50c,10c, 5c และ 1c
1 ดอลล่าร์แคนาดา = 35 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ +1

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ประเทศแคนาดาใช้ระบบไฟฟ้าเป็น 115 V, 600 Cycles เหมือนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งตางจากระบบในประเทศไทยนักศึกษาควรนำเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไปด้วย

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน