NEW ZEALAND

รู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์

ลักษณะประเทศและภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่โดยรวม 268,105 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กๆอีกจำนวนหนึ่ง
ภูมิประเทศประกอบด้วยชายหาดทอดยาว ทะเลสาบ และ ฟยอร์ด บางส่วนเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ มีบ่อน้ำร้อน บ่อโคลนเดือด ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ มีเทือกเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม
เกาะเหนือ ประกอบด้วยเมืองที่น่ารู้จัก ได้แก่ โอ๊คแลนด์ (Auckland)เป็นเมืองใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมเล่นเรือใบ
แฮมมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้ไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศ เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ โรโตรัว (Rotorua)เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีโคลนเดือดให้เห็นอยู่ทั่วไป
เกาะใต้ ประกอบด้วยเมืองที่น่ารู้จัก ได้แก่ ไครสเชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ราบ แม่น้ำไหลผ่าน และมีสวนสาธารณะมากมายสไตล์อังกฤษ ดะนีดิน (Dunedin) เป็นเมืองแห่งการศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ (University of Otago) ควีนส์ทาวน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก เมืองนี้มีทะเลสาบ มีภูเขาสูงเหมาะแก่การเล่นสกี และกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การโดดบันจี้จัมพ์ การเล่นลูจ การล่องเรือยางวิบาก นั่งเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ การกระโดดร่ม เป็นต้น

ฤดูกาล

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน

เวลา

เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง เดือนตุลาคม-มีนาคม เร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง เนื่องจากมี Daylight Savings Time

การปกครอง

การปกครอง

ตอนที่เริ่มตั้งถิ่นฐาน นิวซีแลนด์ได้แบ่งเป็นแคว้นต่าๆงซึ่งได้ยกเลิกไปใน พ.ศ. 2419  เพื่อให้จัดการปกครองแบบศูนย์กลาง  เนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้นิวซีแลนด์ไม่มีการแบ่งการปกครองเป็นระดับแคว้น รัฐ หรือ เขต นอกจากรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ความภูมิใจในระดับแคว้นยังคงมีอยู่ และมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในทั้งด้านกีฬาและวัฒนธรรม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 รัฐบาลท้องถิ่นได้ปกครองภูมิภาคต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์จึงได้ออกแบบตามโครงสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาท้องถิ่นระดับเมืองโบโร (borough) และ เคาน์ตี (county ) ตามเวลาที่เปลี่ยนไป บางสภาได้รวมกัน หรือเปลี่ยนอาณาเขตตามข้อตกลงร่วมกัน และมีการสร้างสภาแห่งใหม่บางแห่ง ใน พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้จัดรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด เป็นแบบ 2 ระดับ ในปัจจุบัน คือ สถาภูมิภาค (regional  councils) และ สภาพื้นที่ (territorial  authorities)

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค 12 แห่ง สำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และ สภาพื้นที่ 74 แห่งที่ปกครองเรื่อง การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาตการก่อสร้าง และเรื่องอื่น ๆ ภายในท้องถิ่น สภาพื้นที่ 74 แห่งแบ่งเป็นสภาเมือง (City council) 16 แห่ง สภาเขต(district council) 57 แห่ง และสภาหมู่เกาะชาแธม (Chatham Islands Council) สภาพื้นที่ 4 แห่ง (1 เมืองและ 3 เขต) และ สภาหมู่เกาะชาแธมทำหน้าที่เช่นเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกว่า unitary authorities เขตของพื้นที่ไม่จัดเป็นเขตย่อยของเขตของสภาภูมิภาค และบางพื้นที่มีการคร่อมเขต ของสภาภูมิภาค

ลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร

นิวซีแลนด์มีประชากรเพียง 3.9 ล้านคน และประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากทางอังกฤษ สก็อตแลนด์ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มชนเผ่าเมาลี และชาวโพลินิเซียนจากหมู่เกาะต่างๆ รวมทั้งบางส่วนเป็นชาวเอเชีย ดังนั้นสังคมของชาวนิวซีแลนด์จึงประกอบไปด้วยหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาราชการ

ภาษาทางราชการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี New Zealand Sign Language (ภาษามือนิวซีแลนด์)

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เนื่องจากเกาะเหนือและเกาะใต้มีลักษณะประเทศที่แตกต่างกัน เศรษฐกิจจึงแตกต่างกันด้วย เกาะเหนือที่มีเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองใหญ่สุดและเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ ส่วนเกาะใต้ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ราบและเป็นเมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจหลักจึงมาจากการท่องเที่ยว เช่น การเล่นสกี การโดดบันจี้จัมพ์

สกุลเงิน

สกุลเงิน

หน่วยเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์เป็น ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZ$)
1 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZ$) = 100 เชน (c)
ธนบัตรมีให้แลกฉบับละ50, 20, 10, 5,และเหรียญ 50c, 20c, 10c, 5c และ 1c
1 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ = 26 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

รหัสประเทศคือ +64 โทร กลับเมืองไทยควรใช้การ์ดโฟน

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

กระแสไฟฟ้า 230/240 โวลต์ ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ ไว้ให้บริการ หรืออาจนำอุปกรณ์แปลงไฟและตัวแปลงจาก 2 หัวเป็น 3 หัวติดตัวไปด้วย

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน