ไทย   l    Eng

Swinburne College

Swinburne College เป็นสถาบันของ Swinburne University ตั้งอยู่ที่ Hawthorn

ทำไมถึงเรียนที่ Swinburne College ??

–       Swinburne College ตั้งอยู่ที่ Hawthorn ใน Melbourne ไม่ไกลจากตัวเมืองสามารถนั่งรถไฟจาก City Centre 10-15 นาที

–       มีนักเรียนนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

–       มีนักเรียนประมาณ 15 คน/คลาส ทำให้อาจารย์สามารถเข้าถึงนักเรียนได้

–       สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ เช่น Medical Centre, Computer labs, ศูนย์สันทนาการและกีฬา และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและวีซ่า

เมื่อจบหลักสูตร English for Academic Purposes ในระดับกำหนด สามารถเข้าเรียนใน Swinburne University ในหลักสูตร Certificate, Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโทได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS