ไทย   l    Eng

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ 1908 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้าน Generic Skills ซึ่งเน้นทางด้านทฤษฏีและปฎิบัติโดยเน้นการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริง และ อันดับสองในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา และในปี 2548 Swinburne University of Technology ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับสี่ในด้านคุณภาพของการเรียนการสอน โดย Graduate Careers Council of Australia  Swinburne

Swinburne University of Technology เน้นให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย การบริหาร จัดการ และนวัตกรรม การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาดในภาคธุรกิจ

Swinburne University of Technology มี 6 วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่ว Melbourne ทั้งที่ Prahran, Hawthorn, Croydon, Lilydale และ Healesville มหาวิทยาลัยโดดเด่นทางด้าน Bussiness , Engineering, Design, Multimedia and Information Technology & Computing