ไทย   l    Eng

Sydney College of English

Sydney College of English เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติมามากกว่า 25 ปี ในฐานะที่เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ English Australia และ NEAS เป้าหมายของ Sydney College of English คือ จัดการเรียนการสอนที่มีปรสิทธิภาพและสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน

10 เหตุผลที่เลือกเรียนกับ Sydney College of English

  1. ได้รับการรับรองคุณภาพจาก IALC (International Association of Language Centres) ซึ่งมีแค่ 3 โรงเรียนในซิดนีย์ที่ได้รับการรับรองนี้
  2. เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติมากว่า 25 ปี และได้รับการรับรองจาก NEAS ของออสเตรเลีย
  3. สภาพแวดล้อมดี อยู่ใกล้สถานศึกษา เช่น University of Sydney, TAFE และ High School
  4. มี English Conversation Club ทุกสัปดาห์ ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการพูดกับนักศึกษาของ University of Sydney
  5. นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ นักเรียนมาจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีจำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 12 คนต่อ 1 ห้อง
  6. หลักสูตร EAP และ High School Preparation สามารถใช้เข้าเรียนต่อในสถาบันอื่นๆได้ เช่น High School, TAFE และ มหาวิทยาลัย
  7. Sydney College of English เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรเตรียมสอบ ได้แก่ Cambridge, IELTS
  8. เจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
  9. โฮมสเตย์และ Residence ได้ผลตอบรับที่ดี
  10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสันทนาการ จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอดทั้งปี