ไทย   l    Eng

TAFE New South Wales Institutes

สถาบันอาชีวะศึกษานิวเซ้าท์เวลส์ จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสำหรับคุณเสมอ ไม่ว่าคุณต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพเฉพาะทาง หรือเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

สถาบันอาชีวะนิวเซ้าท์เวลส์ให้การศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำยุคด้านต่างๆ ทั่ววิทยาเขตในซิดนีย์และตามภูมิภาคในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ทางสถาบัน ฯ ว่าจ้างอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่ละอุตสาหกรรม โดยจัดให้ค่าเล่าเรียนของทางสถาบันอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และขนาดของชั้นเรียนเป็นขานดเล็ก ซึ่งมี อัตราส่วนของอาจารย์หนึ่งท่านต่อนักเรียนเพียงสิบห้าคนเท่านั้น

สถาบัน ฯ ได้เสนอวิทยาเขตที่มากกว่า 130 แห่ง สำหรับนักศึกษา รวมถึงภูมิภาควิทยาเขตรอบๆ ในนครซิดนีย์ วิทยาเขตจะถูกแบ่ง ตามภุมิภาค คือ 10 สถาบัน ทั่ววิทยาเขตในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์  4 สถาบัน ในมหานครซิดนีย์ และอีก 6 สถาบัน ที่อยู่ตามภูมิภาค