ไทย   l    Eng

TAFE Queensland

ด้วยประวัติศาสตร์กว่า 120 ปี พร้อมเครือข่ายของสถาบันที่มีอยู่ทั่วรัฐ วิทยาเขตมากกว่า 100 แห่ง และหลักสูตรมากกว่า 800 หลักสูตร สถาบัน TAFE Queensland (สถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์) เป็นเสมือนผู้จัดหาการศึกษาด้านวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุด และประสบการณ์สูงสุด ในรัฐควีนแลนด์ ที่มีชื่อว่า “Smart State” ของออสเตรเลีย

สถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์ มีหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้านการสอน และการฝึกอบรม หลุกสูตรต่างๆ มีให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลายหลักสูตร เช่น ด้านศิลปะ และความบันเทิง การท่องเที่ยว และการโรงแรม แฟชั่น ธุรกิจ บริการชุมชน ยานยนต์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร และการก่อสร้าง

ด้วยประสบการณ์การสอนที่มีชื่อเสียงของสถาบันอาชีวะรัฐควีนแลนด์ หลากหลายหลักสูตรที่นำเสนอด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นทางด้านภาคปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในอนาคต รวมถึงคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม จะเห็นว่าสถาบันอาชีวะ รัฐควีนแลนด์ นักศึกษาสามารถนำทักษะการเรียนการสอนไปใช้ได้จริง ในการประกอบอาชีพ และการเรียนต่อไปในอนาคต

TAFE Queensland เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดใน Queensland เปิดสอนมากกว่า 500 หลักสูตร และนักเรียนทั่วโลกกว่า 180,000 คนต่อปี ตั้งแต่ ปี 2013 เป็นต้นมา TAFE Queensland มีสถาบันเครือข่ายในทุกภูมิภาคของรัฐ Queensland ประกอบด้วย

–    TAFE Queensland Brisbane

–    TAFE Queensland SkillTech

–    TAFE Queenlands Gold Coast

–    TAFE Queenlands East Coast

–    TAFE Queenlands South West

–    TAFE Queenlands North