ไทย   l    Eng

TAFE South Australia

วิทยาเขตที่สถาบันอาชีวะ อยู่ใจกลางเมือง อะดิเลดท์ ที่ผ่านไปที่ชานเมือง และแถบภุมิภาคของเซาท์ออสเตรเลีย ทางด้านตอนเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันตกเฉียงใต้ สถาบันอาชีวะนี้ เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ มากกว่า 50 แห่งทั้งในนคร อะดิเลดท์ (17 วิทยาเขต) และ 36 วิทยาเขตในแถบภูมิภาค รวมถึง โบรอสซ่า วาล์เลย์ (แถบที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์) พอร์ท ลินคอนท์ (หมู่ที่มีชื่อเสียงด้าน ฟาร์มทูน่า) และ เมอเร่ย์ บริดท์ (แม่น้ำที่สวยที่สุด)

อาจกล่าวได้ว่า สถาบันอาชีวะ เซาท์ออสเตรเลีย มีการสนอหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมสำหรับกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย ทุกๆ วิทยาเขตมีความทันสมัยด้านการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคณาจารย์ ผู้สอนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของอุตสาหกรรม และมีห้องเรียนที่เล็กสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา