ไทย   l    Eng

TAFE Western Australia

TAFE Western Australia เป็นสถาบันสอนวิชาชีพที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในรัฐ Western และเป็นสถาบันที่สนับสนุนและควบคุมดูแลโดย Western Australian Government ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการศึกษาที่นี่จะเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าที่สุด เพราะนอกจากความมีชื่อเสียงของสถาบันแล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ยังเป็นการรวมกันระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยตรง

TAFE Western Australia นั้นเป็นหนึ่งในหลายๆสถาบันที่ความหลากหลายทางด้านหลักสูตรมากที่สุด และมีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากกว่า 100 หลักสูตร นอกจากนี้ในบางหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานข้างนอกกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

TAFE Western Australia ตั้งอยู่ในเมือง Perth ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพและมีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้เมืองใหญ่เมืองอื่นๆ และเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถใช้ชีวิตการเรียนที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายและยังมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จากการท่องเที่ยวรอบๆเมือง Perth อีกด้วย