ไทย   l    Eng

Taylors College

Taylors College ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1925 โดย George Taylor หากนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่ลงทะเบียนกับ Taylors Colleges กว่า 400,000 คน Taylors College มีคติประจำสถาบันคือ การศึกษาคือความสำเร็จในอนาคต ในแต่ละปี มีนักเรียนที่ศึกษาจบหลักสูตรของ Taylors College ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้มากมาย

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Taylors College

–       จำนวนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งจากหลักสูตร High School และ Foundation

–       Taylors College ตั้งอยู่ในเมืองที่ติดอับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกทั้ง 3 เมืองได้แก่ Sydney, Melbourne และ Perth

–       Taylors College ให้คำมั่นสัญญาในความสำเร็จของนักเรียน โดยการพัฒนาทั้งหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ พัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและสงัคมไปพร้อมกัน

–       การดูแลอย่างดีที่สุดจากเจ้าหน้าของ Taylors College

–       นักเรียนจากทั่วโลกรู้จัก Taylors College จากปากต่อปาก

–       อาจารย์ผู้สอนและทีมผู้ช่วยพร้อมให้ปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป