ไทย   l    Eng

Tacoma Community College

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองซีแอตเติล นับเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองที่ธรรมชาติรายล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ SEA TAC เพียง 30 นาทีรถยนต์เท่านั้น ทาโคม่า นับเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของรัฐวอชิงตันที่มีทัศนียภาพสวยงามของอุทยานแห่งชาติ

แคมปัสหลักของ TCC ตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ คอฟฟี่ช้อป ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ทำให้ตัวเมืองมีความหลากหลายเหมาะกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้วิทยาลัย มีตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ ตึกวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งสร้างใหม่ และ ศูนย์ศิลปะ ศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา ศุนย์ออกกำลังกาย ศูนย์กีฬา และศุนย์สันทนาการสำหรับเด็กๆ ไว้ให้บริการ

TCC เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชน 34 แห่งของรัฐวอชิงตัน ที่เปิดสอนให้กับชุมชน Tacoma-Pierce County  วิทยาลัยมีหลักสูตรวิชาชีพ เทศโนโลยี ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับตลาดแรงงานของชุมชน ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับ อนุปริญญาตรีสองปี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ด้านประกาศนียบัตร  TCC ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับปริญญาตรีปีหนึ่งและปีสอง เพื่อโอนย้ายเข้าเรียนต่อปีสามและปีสี่ในมหาวิทยาลัยด้วย