ไทย   l    Eng

The Campbell Institute

The Campbell Institute- CLA คือโรงเรียนสอนภาษาที่มีประวัติการสอนมานานที่สุดในเมืองหลวง Wellington และเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับการรับรองจาก Victoria University of Wellington และได้รับการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันด้านเทคโนโลยีอีกหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้ง   New Zealand Qualification Authority หรือ NZQA

The Campbell Institute มีการสอนและห้องเรียนที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์และการเรียนรู้ให้ตัวนักเรียนอย่างเต็มที่   จากหลักสูตรและการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ