ไทย   l    Eng

The Golden Hills School Division

Golden Hills School Division   มีนักเรียนประมาณ 6,700 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษาของโกล์ดเดนฮิวล์ เรามีประสบการณ์การและความเป็นเลิศทางวิชากการ โรงเรียนมีวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งของบุคคลากรและระบบการศึกษาเพื่อศักยภาพในการนำเสนอหลักสูตรที่สามารถสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน โรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษากับเรา เราดูแลหลักการ ระบบการเรียนการสอนและรักษาคุณภาพการศึกษาตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสำเร็จของนักเรียนในเขตการศึกษาของเรา เลือกศึกษาต่อกับเราและสัมผัสบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแคนาเดียนแถบตะวันตก ความงดงามของทุ่งหญ้าแพร์รี่ ดินแดนปศุสัตว์ ความประทับใจในกิจกรรมและวัฒธรรมของคนทางใต้ในมลรัฐเอลเบอร์ต้า