ไทย   l    Eng

The University of British Columbia

The Centre for Intercultural Communication (CIC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982  ด้วยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัวด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาและประเทศต่างๆ

The CIC เสนอโปรแกรมและบริการต่างๆ ในการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษา ระบบเศรษฐกิจ และความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างจากประเทศแหล่งที่มาของนักศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก จากประสบการณ์กว่า 20 ปี  เจ้าหน้าที่ของเราได้ออกแบบลักษณะของโปรแกรม และบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน