ไทย   l    Eng

The University of Melbourne

The University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 160 ปี (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853) เก่าแก่เป็นลำดับที่ 2 ของออสเตรเลีย และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย นักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลก และนักเรียนท้องถิ่น รวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี

The University of Melbourneเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นจากการจัดอันดับในแต่ละสาขา ดังนี้

  • อันดับที่ 34 ของโลก โดยการจัดอันดับของ Times Higher Education 2013-2014
  • อันดับที่ 31 ของโลก โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2013
  • อันดับที่ 2 ของ Asia and Australasia และอันดับที่ 27 ของโลก ในสาขา MBA โดย The Economists
  • อันดับ 2 ของโลก ในสาขา Education and Training
  • อันดับ 8 ของโลก ในสาขา Accounting & Finance และ Law and Legal Studies
  • อันดับ 13 ของโลก ในสาขา Arts and Humanities
  • อันดับ 16 ของโลก ในสาขา Clinical, Pre-clinical and Health
  • อันดับ 32 ของโลก ในสาขา Engineering and Technology
  • อันดับ 21 ของโลก ในสาขา Social Science
  • อันดับ 10 ของโลก จำนวนนักศึกษามีงานทำหลังเรียนจบ และอื่นๆอีกมากมาย