ไทย   l    Eng

The University of Southern California

USC เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในแถบเวสต์โคสต์ โดยขณะนี้มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 28,000 คน เนื่องจากที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติถึง 6,500 คนจากกว่า 116 ประเทศทั่วโลก USC จึงมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติมากกกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งหมดในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา