ไทย   l    Eng

The University of Tasmania

มหาวิทยาลัย Tasmania ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1890 และเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นภายในศตวรรษที่ 19 จึงนับได้ว่า The University of Tasmania นั้นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี มหาวิทยาลัย Tasmania ก็ได้รวมตัวกับ Tasmania State Institute Technology in Newnham (TSIT) เพื่อที่จะได้มีการขยายมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางมากและมีโปรแกรมที่หลากหลายมากขึ้น และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยใน Group of 8 (Go8) มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Tasmania นั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการทำวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งคุณภาพของคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ Tasmania ในระหว่างเรียนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่น เนื่องจาก Tasmania นั้นเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงาม อุดมด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีกิจกรรมในช่วงวันหยุดให้ทำอย่างมากมาย

5 เหตุผลที่เลือกเรียนกับ University of Tasmania

1. ความยอดเยี่ยมในการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อปี 2013 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว ด้านการสอนและการเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ จัดโดย QS Stars และในปี 2012/2013 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลด้านการสอนมากมายจาก Australian Government Office of Learning and Teaching ซึ่งถือว่าได้รับรางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ

2. ความยอดเยี่ยมในการวิจัย

งานวิจัยของ University of Tasmania ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นอกจากนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอับดับ TOP 10 ในออสเตรเลียและ TOP 2% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

3. นักศึกษาได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

University of Tasmania เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ด้วยจำนวนนักศึกษาประมาณ 30,000 คน ดังนั้นคลาสเรียนจึงมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาได้ทั่วถึงเช่นเดียวกัน ในปี 2013 The Good University Guide จัดให้มหาวิทยาลัยมีอัตราอาจารย์และนักศึกษาในระดับ 5 ดาว

4. การเรียนในเชิงปฏิบัติ

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ตรงในวิชาที่สอนและยังมีคอนเนคชั่นกับธุรกิจในสายนั้นๆทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ ในหลายๆหลักสูตรได้รวมการเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์การทำงานอีกด้วย นอกจากนี้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

5. ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยยังสมเหตุสมผลและค่าครองชีพในแทสมาเนียยังต่ำกว่าเมืองอื่นๆในออสเตรเลีย