ไทย   l    Eng

The University of Waikato

The University of Waikato เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการสอนและการวิจัย โดยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทำให้มีเครือข่ายที่กว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลก สามารถรองรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น นักเรียนสามารถผสมผสานวิชาเรียนระหว่างวิชาหลักและวิชาเลือกได้ตามความต้องการ มากกว่า 3,000 สาขาวิชา

The University of Waikato ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1964 ชื่อของมหาวิทยาลัย (Waikato) เป็นภาษาเมารี มีความหมายว่า กระแสน้ำไหล (Flowing Water) ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะให้นักเรียนต่างชาติได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อของชาวนิวซีแลนด์