ไทย   l    Eng

Think : Education Group

เป็นพันธมิตรทางการศึกษาของสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการนำเสนอการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้านจากระดับ Diploma จนถึงระดับปริญญาตรี ที่รับรองคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ที่ต่างจากสถาบันอื่นๆ